Gå direkt till sidans innehåll
Sjö i Skaraborg

Grumlighet (turbiditet)

Indikator SE. 5.2. 10

Turbiditet (FNU) är vattnets grumlighet och ger ett mått på vattnets innehåll av suspenderade partiklar, t.ex. plankton eller mineralpartiklar.

Medelvärde för turbiditet (FNU)

Kommentar

Grumligheten (turbiditeten) var stark i Djuran, Klämmabäcken, Ösan (Herrgården) samt Ömboån. För övriga vattendrag, förutom Forsviksån och Bragnumsån, låg medelvärdet på betydligt grumligt vatten.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Starkt grumligt vatten

>7

1

 Betydligt grumligt vatten

2,5–7

2

 Måttligt grumligt vatten

1–2,5

3

 Svagt grumligt vatten

0,5–1

4

 Ej eller obetydligt grumlat vatten

<0,5

Uppdaterad: 2020-06-04