Gå direkt till sidans innehåll
Sjö i Skaraborg

Grumlighet (turbiditet)

Indikator SE.5.2.10

Turbiditet (FNU) är vattnets grumlighet och ger ett mått på vattnets innehåll av suspenderade partiklar, t.ex. plankton eller mineralpartiklar.

Medelvärde för turbiditet (FNU)

Rad-id Vattendrag Senaste värdet Datum

0

Djuran, Brunstorp

 27,2

2019

1

Klämmabäcken

 22,4

2018

2

Ösan, Herrgården

 18

2019

3

Ömboån

 9,2

2019

4

Ösan, Törnestorp

 6,6

2019

5

Hjoån

 5,7

2019

6

Lidan, Johannelund (506)

 5,1

2017

7

Pösan (613)

 4

2019

8

Yan

 3,6

2017

9

Tidan, Åreberg

 3,5

2018

10

Hornborgarån (630)

 2,7

2019

11

Ätran, uppströms Åsarp

 2,5

2019

12

Bragnumsån (513)

 2,4

2019

13

Forsviksån

 1,4

2019

Kommentar

Grumligheten (turbiditeten) var stark i Djuran, Klämmabäcken, Ösan (Herrgården) samt Ömboån. För övriga vattendrag, förutom Forsviksån och Bragnumsån, låg medelvärdet på betydligt grumligt vatten.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Starkt grumligt vatten

>7

1

 Betydligt grumligt vatten

2,5–7

2

 Måttligt grumligt vatten

1–2,5

3

 Svagt grumligt vatten

0,5–1

4

 Ej eller obetydligt grumlat vatten

<0,5

Uppdaterad: 2020-06-04