Gå direkt till sidans innehåll
Sjö i Skaraborg

Grumlighet (turbiditet)

Indikator SE. 5.2. 10

Turbiditet (FNU) är vattnets grumlighet och ger ett mått på vattnets innehåll av suspenderade partiklar, t.ex. plankton eller mineralpartiklar.

Medelvärde för turbiditet (FNU)

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Tidan, Åreberg

2005

6,5

1

Tidan, Åreberg

2006

3,3

2

Tidan, Åreberg

2007

3,3

3

Tidan, Åreberg

2008

5,4

4

Tidan, Åreberg

2009

3,1

5

Tidan, Åreberg

2010

3

6

Tidan, Åreberg

2012

5,5

7

Tidan, Åreberg

2015

6,1

8

Tidan, Åreberg

2018

3,5

9

Djuran, Brunstorp

2005

39,5

10

Djuran, Brunstorp

2006

27,9

11

Djuran, Brunstorp

2007

15

12

Djuran, Brunstorp

2008

33,4

13

Djuran, Brunstorp

2009

17,9

14

Djuran, Brunstorp

2010

18,3

15

Djuran, Brunstorp

2013

29,7

16

Djuran, Brunstorp

2016

19,3

17

Djuran, Brunstorp

2019

27,2

18

Klämmabäcken

2010

18

19

Klämmabäcken

2012

68,4

20

Klämmabäcken

2015

33,4

21

Klämmabäcken

2018

22,4

22

Ösan, Herrgården

2005

9,6

23

Ösan, Herrgården

2006

16

24

Ösan, Herrgården

2007

12,6

25

Ösan, Herrgården

2008

21,6

26

Ösan, Herrgården

2009

12,5

27

Ösan, Herrgården

2010

7,4

28

Ösan, Herrgården

2013

9,7

29

Ösan, Herrgården

2016

13,1

30

Ösan, Herrgården

2019

18

31

Forsviksån

2009

1,9

32

Forsviksån

2010

1,8

33

Forsviksån

2011

1,8

34

Forsviksån

2012

1,8

35

Forsviksån

2013

1,5

36

Forsviksån

2014

1,5

37

Forsviksån

2015

1,8

38

Forsviksån

2016

1,4

39

Forsviksån

2017

1,1

40

Forsviksån

2018

1,3

41

Forsviksån

2019

1,4

42

Hjoån

2009

3,7

43

Hjoån

2010

3,9

44

Hjoån

2011

8,6

45

Hjoån

2012

3,8

46

Hjoån

2013

3,7

47

Hjoån

2014

3,5

48

Hjoån

2015

4,1

49

Hjoån

2016

3,1

50

Hjoån

2017

3,9

51

Hjoån

2018

2,5

52

Hjoån

2019

5,7

53

Yan

2005

2,9

54

Yan

2006

4,9

55

Yan

2007

2,9

56

Yan

2008

4,7

57

Yan

2009

2,6

58

Yan

2010

2,5

59

Yan

2011

5,8

60

Yan

2014

4,8

61

Yan

2017

3,6

62

Ätran, uppströms Åsarp

2005

3,4

63

Ätran, uppströms Åsarp

2006

2,7

64

Ätran, uppströms Åsarp

2007

4,2

65

Ätran, uppströms Åsarp

2008

2,4

66

Ätran, uppströms Åsarp

2009

2,8

67

Ätran, uppströms Åsarp

2010

2,6

68

Ätran, uppströms Åsarp

2011

2,5

69

Ätran, uppströms Åsarp

2012

3,3

70

Ätran, uppströms Åsarp

2013

4,8

71

Ätran, uppströms Åsarp

2014

6,1

72

Ätran, uppströms Åsarp

2015

3

73

Ätran, uppströms Åsarp

2016

2,7

74

Ätran, uppströms Åsarp

2017

2,4

75

Ätran, uppströms Åsarp

2018

2,5

76

Ätran, uppströms Åsarp

2019

2,5

77

Ömboån

2005

23,2

78

Ömboån

2006

22,1

79

Ömboån

2007

6

80

Ömboån

2008

8,6

81

Ömboån

2009

8

82

Ömboån

2010

12

83

Ömboån

2013

8,3

84

Ömboån

2016

11

85

Ömboån

2019

9,2

86

Bragnumsån (513)

2012

7

87

Bragnumsån (513)

2013

6,6

88

Bragnumsån (513)

2014

3,5

89

Bragnumsån (513)

2015

4,4

90

Bragnumsån (513)

2016

3,9

91

Bragnumsån (513)

2017

7,8

92

Bragnumsån (513)

2018

3,7

93

Bragnumsån (513)

2019

2,4

94

Pösan (613)

2012

5

95

Pösan (613)

2013

7,8

96

Pösan (613)

2014

3,8

97

Pösan (613)

2015

5,1

98

Pösan (613)

2016

3,3

99

Pösan (613)

2017

4,7

100

Pösan (613)

2018

2,8

101

Pösan (613)

2019

4

102

Lidan, Johannelund (506)

2012

7,3

103

Lidan, Johannelund (506)

2013

5,5

104

Lidan, Johannelund (506)

2015

4,9

105

Lidan, Johannelund (506)

2017

5,1

106

Hornborgarån (630)

2012

3,7

107

Hornborgarån (630)

2013

10,1

108

Hornborgarån (630)

2014

5,5

109

Hornborgarån (630)

2015

3,4

110

Hornborgarån (630)

2016

2,3

111

Hornborgarån (630)

2017

2,8

112

Hornborgarån (630)

2018

2,9

113

Hornborgarån (630)

2019

2,7

114

Ösan, Törnestorp

2005

4,7

115

Ösan, Törnestorp

2006

9,9

116

Ösan, Törnestorp

2007

7

117

Ösan, Törnestorp

2008

10,5

118

Ösan, Törnestorp

2009

7,3

119

Ösan, Törnestorp

2010

3,4

120

Ösan, Törnestorp

2013

6,7

121

Ösan, Törnestorp

2016

7,6

122

Ösan, Törnestorp

2019

6,6

Kommentar

Grumligheten (turbiditeten) var stark i Djuran, Klämmabäcken, Ösan (Herrgården) samt Ömboån. För övriga vattendrag, förutom Forsviksån och Bragnumsån, låg medelvärdet på betydligt grumligt vatten.

Uppdaterad: 2020-06-04