Gå direkt till sidans innehåll
Sjö i Skaraborg

Vattenstatus

Delområde SE.5.1

Inom MÖS-kommunerna finns 88 så kallade ytvattenförekomster som enligt vattendirektivet ska uppnå god status till år 2021 respektive 2027.

Badvattenstatistik sammanställs av Havs- och vattenmyndigheten, och vattenkvaliten redovisas av VISS (VattenInformationsSystem Sverige).

Uppdaterad: 2023-02-12