Gå direkt till sidans innehåll
Förpackningsinsamlingskärl

Insamlade förpackningar och tidningar

Indikator SE.8.2.2

Förpackningar och tidningar ingår under producentansvar och innebär att den som producerar en vara är skyldig att ta hand om varan även efter konsumenternas slutanvändning.

Mängd insamlade förpackningar och tidningar per kommun och invånare.

Datakälla: FTI
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2006
Senaste värdet:
70 kg/person (2021)
Utgångsvärde:
70 kg/person (2006)

Kommentar

Den negativa trenden bröts 2018 och mängden insamlade förpackningar ökade under 2018 och 2019. Karlsborg är den kommun med störst mängd insamlade förpackningar och tidningar och ligger betydligt högre än övriga kommuner. Falköping, Hjo och Skövde i MÖS ligger under riksgenomsnittet. Falköping är den kommun med minst mängd insamlade förpackningar.

Mängden insamlade förpackningar och tidningar varierar en del mellan åren vilket kan bero på att tömningsbilarna körs över kommungränserna och ett genomsnitt tas fram för kommunerna. Detta är dock inte bekräftat.

Uppdaterad: 2023-02-08