Gå direkt till sidans innehåll
Förpackningsinsamlingskärl

Insamlat till materialåtervinning

Indikator SE.8.2.1

Materialåtervinning spelar en viktig roll i ett hållbart samhälle. Det är därför viktigt att avfallet ses som en resurs och behandlas på rätt sätt.

Andel hushållsavfall som samlas in till materialåtervinning, inklusive biologisk behandling

Datakälla: Avfall Sverige
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet:
40 % (2021)
Utgångsvärde:
31 % (2010)

Kommentar

Andel avfall till materialåtervinning minskade år 2018 men ökade igen under 2021 och ligger nu på 40 procent. Detta motsvarar nivån Mindre bra enligt Avfall Sveriges värderingsgränser. Anledningen till minskningen år 2018 beror främst på att från och med 2018 räknas inte konstruktionsmaterial in i materialåtervinning. Även trädgårdsavfall till central biologisk behandling minskade något under 2018, vilket kan bero på det varma vädret. Trädgårdsavfallet ökade igen år 2021, och det skedde en ökning i mängden insamlade förpackningar och returpapper.

Om statistiken

Indikatorn visar andelen av hushållsavfallet som samlas in till materialåtervinning. Här ingår även trädgårdsavfall till central kompostering, matavfall till central biologisk behandling samt hemkompostering och matavfall till kvarnar. Diagrammet visar utvecklingen för Avfall & Återvinning Skaraborg (AAS) och omfattar kommunerna Skövde, Falköping, Hjo, Tibro, Karlsborg och Töreboda. Från och med 2014 ingår Skara och från 2016 ingår även Gullspång och Mariestad.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mycket god hållbarhet

>60 %

1

 God hållbarhet

51–60 %

2

 Mindre god hållbarhet

30–51 %

3

 Dålig hållbarhet

<30 %

Uppdaterad: 2023-02-14