Gå direkt till sidans innehåll
Förpackningsinsamlingskärl

Avfallsmängder

Delområde SE.8.1

Att minska avfallsmängderna genom att förebygga uppkomsten av avfall är det första steget i avfallstrappan.

Statistiken samlas in och sammanställs av Avfall Sverige, kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Samtlig statistik gäller för Avfall & Återvinning Skaraborg (AAS).

Uppdaterad: 2023-02-14