Gå direkt till sidans innehåll
Förpackningsinsamlingskärl

Behandling av avfall

Indikator SE. 8.2. 5

Energiåtervinning genom avfallsförbränning är ett effektivt sätt att utvinna energin ur avfallet, som sedan kan användas för att producera fjärrvärme. Materialåtervinning är dock ett bättre sätt att ta hand om avfall då miljövinsterna blir större om avfallet återvinns till nya produkter. Biologisk behandling innebär kompostering eller rötning av mat- och trädgårdsavfall som sedan kan användas till fordonsbränsle och biogödsel.

Behandlingsmetoder för avfall från hushåll samt därmed jämförligt från annan verksamhet.

Datakälla: Avfall Sverige
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet:
391 kg/person (2022)

Kommentar

Trenden är positiv och utvecklas i överensstämmelse med avfallshierarkin de senaste åren. Deponeringen var 0 kg per invånare år 2022, och andelen av avfallet som går till förbränning minskade, vilket är en positiv trend och utvecklas i överensstämmelse med avfallshierarkin de senaste åren. Däremot har även andelen avfall som går till materialåtervinning och biologisk behandling också minskat, vilket inte är en positiv trend. Under 2022 minskade även den totala avfallsmängden avsevärt.

Om statistiken

Indikatorn visar utvecklingen inom Avfall & Återvinning Skaraborg (A&ÅS) och omfattar kommunerna Skövde, Falköping, Hjo, Tibro, Karlsborg och Töreboda. Från och med 2014 ingår Skara och från 2016 ingår även Gullspång och Mariestad.

Uppdaterad: 2023-11-22