Gå direkt till sidans innehåll
Förpackningsinsamlingskärl

Insamlade förpackningar och tidningar

Indikator SE. 8.2. 2

Förpackningar och tidningar ingår under producentansvar och innebär att den som producerar en vara är skyldig att ta hand om varan även efter konsumenternas slutanvändning.

Mängd insamlade förpackningar och tidningar per kommun och invånare.

Rad-id Kommuner Senaste värdet (kg/person) Datum

0

Alla MÖS-kommuner

 50

2022

1

Falköping

 50

2022

2

Hjo

 50

2022

3

Karlsborg

 70

2022

4

Skövde

 50

2022

5

Tibro

 40

2022

6

Riket

 50

2022

Datakälla: FTI

Kommentar

Den negativa trenden bröts 2018 och mängden insamlade förpackningar ökade under 2018 och 2019. Karlsborg är den kommun med störst mängd insamlade förpackningar och tidningar och ligger betydligt högre än övriga kommuner. Falköping, Tibro och Skövde i MÖS ligger under riksgenomsnittet. Tibro är den kommun med minst mängd insamlade förpackningar.

Mängden insamlade förpackningar och tidningar varierar en del mellan åren vilket kan bero på att tömningsbilarna körs över kommungränserna och ett genomsnitt tas fram för kommunerna. Detta är dock inte bekräftat. Även år 2022 så blev kommunerna själva ansvariga för insamling av tidningar, vilket tyder på en mindre total mängd för alla kommunerna.

Uppdaterad: 2023-11-20