Gå direkt till sidans innehåll
Förpackningsinsamlingskärl

Insamlade förpackningar och tidningar

Indikator SE. 8.2. 2

Förpackningar och tidningar ingår under producentansvar och innebär att den som producerar en vara är skyldig att ta hand om varan även efter konsumenternas slutanvändning.

Mängd insamlade förpackningar och tidningar per kommun och invånare.

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg/person)

0

Alla MÖS-kommuner

2006

70

1

Alla MÖS-kommuner

2007

70

2

Alla MÖS-kommuner

2008

70

3

Alla MÖS-kommuner

2009

70

4

Alla MÖS-kommuner

2010

70

5

Alla MÖS-kommuner

2011

70

6

Alla MÖS-kommuner

2012

70

7

Alla MÖS-kommuner

2013

60

8

Alla MÖS-kommuner

2014

60

9

Alla MÖS-kommuner

2015

60

10

Alla MÖS-kommuner

2016

60

11

Alla MÖS-kommuner

2017

60

12

Alla MÖS-kommuner

2018

60

13

Alla MÖS-kommuner

2019

60

14

Alla MÖS-kommuner

2020

60

15

Alla MÖS-kommuner

2021

70

16

Alla MÖS-kommuner

2022

50

17

Falköping

2006

70

18

Falköping

2007

80

19

Falköping

2008

70

20

Falköping

2009

70

21

Falköping

2010

70

22

Falköping

2011

70

23

Falköping

2012

70

24

Falköping

2013

60

25

Falköping

2014

60

26

Falköping

2015

60

27

Falköping

2016

60

28

Falköping

2017

60

29

Falköping

2018

60

30

Falköping

2019

50

31

Falköping

2020

50

32

Falköping

2021

60

33

Falköping

2022

50

34

Hjo

2006

60

35

Hjo

2007

60

36

Hjo

2008

50

37

Hjo

2009

50

38

Hjo

2010

60

39

Hjo

2011

60

40

Hjo

2012

60

41

Hjo

2013

60

42

Hjo

2014

60

43

Hjo

2015

50

44

Hjo

2016

50

45

Hjo

2017

50

46

Hjo

2018

60

47

Hjo

2019

60

48

Hjo

2020

60

49

Hjo

2021

70

50

Hjo

2022

50

51

Karlsborg

2006

90

52

Karlsborg

2007

80

53

Karlsborg

2008

90

54

Karlsborg

2009

80

55

Karlsborg

2010

90

56

Karlsborg

2011

80

57

Karlsborg

2012

90

58

Karlsborg

2013

80

59

Karlsborg

2014

80

60

Karlsborg

2015

80

61

Karlsborg

2016

80

62

Karlsborg

2017

70

63

Karlsborg

2018

90

64

Karlsborg

2019

90

65

Karlsborg

2020

90

66

Karlsborg

2021

90

67

Karlsborg

2022

70

68

Skövde

2006

70

69

Skövde

2007

70

70

Skövde

2008

70

71

Skövde

2009

70

72

Skövde

2010

70

73

Skövde

2011

70

74

Skövde

2012

70

75

Skövde

2013

60

76

Skövde

2014

60

77

Skövde

2015

60

78

Skövde

2016

60

79

Skövde

2017

50

80

Skövde

2018

50

81

Skövde

2019

60

82

Skövde

2020

60

83

Skövde

2021

70

84

Skövde

2022

50

85

Tibro

2006

60

86

Tibro

2007

60

87

Tibro

2008

60

88

Tibro

2009

50

89

Tibro

2010

60

90

Tibro

2011

60

91

Tibro

2012

70

92

Tibro

2013

70

93

Tibro

2014

70

94

Tibro

2015

60

95

Tibro

2016

50

96

Tibro

2017

60

97

Tibro

2018

60

98

Tibro

2019

60

99

Tibro

2020

60

100

Tibro

2021

60

101

Tibro

2022

40

102

Riket

2006

90

103

Riket

2007

90

104

Riket

2008

80

105

Riket

2009

80

106

Riket

2010

80

107

Riket

2011

80

108

Riket

2012

70

109

Riket

2013

70

110

Riket

2015

70

111

Riket

2016

70

112

Riket

2017

70

113

Riket

2018

60

114

Riket

2019

60

115

Riket

2020

60

116

Riket

2021

60

117

Riket

2022

50

Datakälla: FTI

Kommentar

Den negativa trenden bröts 2018 och mängden insamlade förpackningar ökade under 2018 och 2019. Karlsborg är den kommun med störst mängd insamlade förpackningar och tidningar och ligger betydligt högre än övriga kommuner. Falköping, Tibro och Skövde i MÖS ligger under riksgenomsnittet. Tibro är den kommun med minst mängd insamlade förpackningar.

Mängden insamlade förpackningar och tidningar varierar en del mellan åren vilket kan bero på att tömningsbilarna körs över kommungränserna och ett genomsnitt tas fram för kommunerna. Detta är dock inte bekräftat. Även år 2022 så blev kommunerna själva ansvariga för insamling av tidningar, vilket tyder på en mindre total mängd för alla kommunerna.

Uppdaterad: 2023-11-20