Gå direkt till sidans innehåll
Förpackningsinsamlingskärl

Återvinning och behandling

Delområde SE.8.2

Det bästa sättet att hantera avfall som uppkommit är att återanvända det, alternativt materialåtervinna det.

Statistiken samlas in och sammanställs av Avfall Sverige, kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Samtlig statistik gäller för Avfall & Återvinning Skaraborg (AAS).

Uppdaterad: 2023-02-14