Gå direkt till sidans innehåll
Förpackningsinsamlingskärl

Faktisk materialåtervinning och förberedelse för återanvändning

Indikator SE.8.2.6

Förberedelse för återanvändning innebär att en produkt eller komponent som blivit avfall, rengörs, repareras eller kontrolleras så att den kan användas igen utan någon annan förbehandling.

Materialåtervinning innebär att avfallsmaterial upparbetas till produkter, material eller ämnen, antingen för det ursprungliga ändamålet eller för andra ändamål.

Andel kommunalt avfall som materialåtervinns och förbereds för återanvändning

Datakälla: Avfall Sverige
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2020
Senaste värdet:
37 % (2021)
Utgångsvärde:
31 % (2020)
Nationellt mål:
65 % (2035)

Kommentar

Indikatorn började mätas år 2020 och har sedan dess endast räknats ut ett år till. Inom Östra Skaraborg ökade andelen då från 31 procent till 37 procent, vilket innebär att vi ligger i fas med det nationella målet.

Om statistiken

Materialåtervinning räknas som faktisk när man sorterat och räknat bort rejekten, det vill säga material som samlas in till återvinning men sedan inte kan återvinnas. Diagrammet visar utvecklingen för Avfall & Återvinning Skaraborg (AAS) och omfattar kommunerna Skövde, Falköping, Hjo, Tibro, Karlsborg och Töreboda. Från och med 2014 ingår Skara och från 2016 ingår även Gullspång och Mariestad.

Uppdaterad: 2023-02-14