Gå direkt till sidans innehåll
Förpackningsinsamlingskärl

Källsortering per förpackningstyp

Indikator SE. 8.2. 3

Förpackningar och tidningar ingår under producentansvar och innebär att de som producerar en vara har ett miljöansvar. Producenten är skyldig att ta hand om varan även efter konsumenternas slutanvändning.

Mängd insamlat förpackningar och tidningar, per förpackningstyp och invånare.

Datakälla: FTI
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2006
Senaste värdet:
51 kg/person (2022)
Utgångsvärde:
72 kg/person (2006)

Kommentar

Insamlade förpackningar och tidningar har minskat till stor del under 2022, vilket beror på att sedan 2022 samlar kommunen in tidningar och de ingår därför inte i resultatet för 2022. Att plast har ökat beror till stor del på ökad insamling av plast, medans även papper och glas har minskat.

MÖS-kommunerna ligger över riksgenomsnittet för insamling av tidningar och plast.

Uppdaterad: 2023-11-14