Gå direkt till sidans innehåll
Förpackningsinsamlingskärl

Källsortering per förpackningstyp

Indikator SE.8.2.3

Förpackningar och tidningar ingår under producentansvar och innebär att de som producerar en vara har ett miljöansvar. Producenten är skyldig att ta hand om varan även efter konsumenternas slutanvändning.

Mängd insamlat förpackningar och tidningar, per förpackningstyp och invånare.

Datakälla: FTI
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2006
Senaste värdet:
68 kg/person (2021)
Utgångsvärde:
72 kg/person (2006)

Kommentar

Insamlade förpackningar och tidningar har ökat under 2018 och 2019 vilket till stor del beror på ökad insamling av plast, men även papper och glas har ökat. Tidningar fortsätter att minska vilket beror på minskat tidningsläsande och följer den nationella utvecklingen.

MÖS-kommunerna ligger över riksgenomsnittet för insamling av tidningar och plast.

Uppdaterad: 2023-02-08