Gå direkt till sidans innehåll
Foto: David Mark
Foto: David Mark

Total betesmark

Indikator SE. 6.4. 3

Betesmarker är viktiga livsmiljöer för odlingslandskapets biologiska mångfald. Minskar arealen försämras förutsättningarna för många av dess arter. Nyckeltalet följer upp de nationella miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

Total betesmarksareal i MÖS-kommunerna

Datakälla: Jordbruksverket
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2003
Senaste värdet:
14995 ha (2022)
Utgångsvärde:
16735 ha (2003)

Kommentar

Betesmarkerna har minskat i kommunerna sedan 2003, men det går att se en ökande trend de senaste åren. Den största arealen betesmark finns i Falköping av alla MÖS-kommuner.

Uppdaterad: 2023-11-20