Gå direkt till sidans innehåll
Foto: David Mark
Foto: David Mark

Total betesmark

Indikator SE.6.4.3

Betesmarker är viktiga livsmiljöer för odlingslandskapets biologiska mångfald. Minskar arealen försämras förutsättningarna för många av dess arter. Nyckeltalet följer upp de nationella miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

Total betesmarksareal i MÖS-kommunerna

Datakälla: Jordbruksverket
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2003
Senaste värdet:
14884 ha (2021)
Utgångsvärde:
16735 ha (2003)

Kommentar

Betesmarkerna har minskat i kommunerna sedan 2003, men det går att se en ökande trend de senaste åren. Den största arealen betesmark finns i Falköping av alla MÖS-kommuner.

Uppdaterad: 2023-02-13