Gå direkt till sidans innehåll
Foto: David Mark
Foto: David Mark

Ekologisk betesmark

Indikator SE. 6.4. 2

Ekologiskt jordbruk bidrar bland annat till minskad användning av kemikalier och bekämpningsmedel. Indikatorn visar andelen omställd betesmark. Mark under omställning till ekologisk ingår inte.

Andel betesmark som är ekologisk

Datakälla: Jordbruksverket
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet:
31,2 % (2022)
Utgångsvärde:
16,3 % (2009)
Nationellt mål:
30,0 % (2030)

Kommentar

Över 30 procent av betesmarkarealen i MÖS-kommunerna är ekologisk, vilket innebär att målet till 2030 är nått för hela det geografiska området. Den enda kommunen som inte nått målet än är Falköping, som även minskade sin andel från år 2021 till 2022. Tibro har den högsta andelen, över hälften, ekologisk betesmark av MÖS-kommunerna.

Uppdaterad: 2023-11-20