Gå direkt till sidans innehåll
Foto: David Mark
Foto: David Mark

Total betesmark

Indikator SE.6.4.3

Betesmarker är viktiga livsmiljöer för odlingslandskapets biologiska mångfald. Minskar arealen försämras förutsättningarna för många av dess arter. Nyckeltalet följer upp de nationella miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

Total betesmarksareal i MÖS-kommunerna

Rad-id Kommuner Senaste värdet (ha) Datum

0

Alla MÖS-kommuner

 14884

2021

1

Falköping

 9715

2021

2

Skövde

 2599

2021

3

Hjo

 1149

2021

4

Tibro

 849

2021

5

Karlsborg

 572

2021

Datakälla: Jordbruksverket

Kommentar

Betesmarkerna har minskat i kommunerna sedan 2003, men det går att se en ökande trend de senaste åren. Den största arealen betesmark finns i Falköping av alla MÖS-kommuner.

Uppdaterad: 2023-02-13