Gå direkt till sidans innehåll
Foto: David Mark
Foto: David Mark

Total åkermark

Indikator SE. 6.4. 5

Jordbruksmarken är en ändlig resurs som måste bevaras för att vi ska ha en hållbar livsmedelsproduktion. Tillgången till jordbruksmark minskar, samtidigt som behovet ökar. Ofta är det bebyggelse som orsakar att jordbruksmarken försvinner. Kommunerna har en nyckelroll i att hitta strategier och åtgärder som bevarar jordbruksmarkerna.

Total areal åkermark i MÖS-kommunerna

Datakälla: Jordbruksverket
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 1981
Senaste värdet:
76971 ha (2022)
Utgångsvärde:
85120 ha (1981)

Kommentar

Arealerna av åkermark har minskat något sedan 80-talet, och det går att se minskande trender i både Falköping och Karlsborg. För hela MÖS-området finns dock inte en tydlig minskande trend.

Uppdaterad: 2023-02-13