Gå direkt till sidans innehåll
Foto: David Mark
Foto: David Mark

Tillgång till natur

Delområde SE.6.2

Tillgång till natur främjar hälsa och välbefinnande. Att vistas i gröna miljöer sänker blodtrycket och stimulerar till fysisk aktivitet. Det är särskilt viktigt i tätorter att naturen är nära och tillgänglig.

Följ hur nära invånarna i de olika kommunerna har till skyddad natur, och hur många av tätortsborna i skövde som har nära till ett grönområde.

Uppdaterad: 2023-02-08