Gå direkt till sidans innehåll
Foto: David Mark
Foto: David Mark

Höga naturvärden

Delområde SE.6.1

En biologisk mångfald är avgörande för att ekosystem ska fungera och göra nytta som att rena vatten och luft, lagra kol och pollinera våra grödor. Områden med speciellt höga naturvärden behöver därför bevaras eller återskapas.

Uppdaterad: 2023-02-13