Gå direkt till sidans innehåll
Foto: David Mark
Foto: David Mark

Ekologisk odling

Indikator SE.6.4.1

Ekologisk odling bidrar bland annat till minskad användning av kemikalier och bekämpningsmedel. Indikatorn visar andelen omställd åkermark. Mark under omställning ingår inte.

Andel ekologiskt odlad åkermark

Datakälla: Jordbruksverket
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet:
24 % (2021)
Utgångsvärde:
14 % (2009)
Målvärde:
30 % (2030)

Kommentar

Totalt är en fjärdedel av åkermarken i östra Skaraborg ekologisk odlad. Skövde och Hjo är de kommuner med högst andel ekologisk odlad åker på 32 respektive 31 procent. Det finns ett nationellt mål om att 30 procent av jordbruksmarken ska odlas ekologiskt 2030, detta inkluderar då även betesmark. Kommunerna i MÖS har alla, utom Karlsborg, en högre andel ekologisk åkermark än genomsnittet i riket som år 2021 låg på 17 procent.

Mellan 2020 och 2021 minskade den ekologiska odlingen i Karlsborg med 430 hektar, vilket var mer än en halvering av den ekologiska odlingsmarken. Ingen av de andra kommunerna ökade under samma tid andelen åkermark som odlas ekologiskt. Trots detta ligger MÖS-kommunerna inom målnivån för att nå det nationella målet.

Uppdaterad: 2023-02-13