Gå direkt till sidans innehåll
Foto: David Mark
Foto: David Mark

Ekologisk odling

Indikator SE.6.4.1

Ekologisk odling bidrar bland annat till minskad användning av kemikalier och bekämpningsmedel. Indikatorn visar andelen omställd åkermark. Mark under omställning ingår inte.

Andel ekologiskt odlad åkermark

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Falköping

2009

10

1

Falköping

2010

12

2

Falköping

2011

14

3

Falköping

2012

13

4

Falköping

2013

15

5

Falköping

2014

21

6

Falköping

2015

19

7

Falköping

2016

17

8

Falköping

2017

18

9

Falköping

2018

18

10

Falköping

2019

19

11

Falköping

2020

19

12

Falköping

2021

19

13

Hjo

2009

22

14

Hjo

2010

23

15

Hjo

2011

25

16

Hjo

2012

26

17

Hjo

2013

29

18

Hjo

2014

37

19

Hjo

2015

35

20

Hjo

2016

31

21

Hjo

2017

30

22

Hjo

2018

30

23

Hjo

2019

31

24

Hjo

2020

31

25

Hjo

2021

30

26

Karlsborg

2009

12

27

Karlsborg

2010

14

28

Karlsborg

2011

19

29

Karlsborg

2012

20

30

Karlsborg

2013

29

31

Karlsborg

2014

33

32

Karlsborg

2015

25

33

Karlsborg

2016

26

34

Karlsborg

2017

28

35

Karlsborg

2018

28

36

Karlsborg

2019

28

37

Karlsborg

2020

26

38

Karlsborg

2021

13

39

Skövde

2009

18

40

Skövde

2010

20

41

Skövde

2011

25

42

Skövde

2012

29

43

Skövde

2013

29

44

Skövde

2014

35

45

Skövde

2015

30

46

Skövde

2016

29

47

Skövde

2017

29

48

Skövde

2018

29

49

Skövde

2019

32

50

Skövde

2020

31

51

Skövde

2021

29

52

Tibro

2009

10

53

Tibro

2010

11

54

Tibro

2011

11

55

Tibro

2012

17

56

Tibro

2013

20

57

Tibro

2014

23

58

Tibro

2015

21

59

Tibro

2016

18

60

Tibro

2017

17

61

Tibro

2018

23

62

Tibro

2019

26

63

Tibro

2020

25

64

Tibro

2021

25

65

Riket

2009

9

66

Riket

2010

10

67

Riket

2011

11

68

Riket

2012

13

69

Riket

2013

14

70

Riket

2014

18

71

Riket

2015

18

72

Riket

2016

14

73

Riket

2017

15

74

Riket

2018

16

75

Riket

2019

17

76

Riket

2020

17

77

Riket

2021

17

78

Alla MÖS-kommuner

2009

14

79

Alla MÖS-kommuner

2010

16

80

Alla MÖS-kommuner

2011

19

81

Alla MÖS-kommuner

2012

20

82

Alla MÖS-kommuner

2013

22

83

Alla MÖS-kommuner

2014

28

84

Alla MÖS-kommuner

2015

25

85

Alla MÖS-kommuner

2016

23

86

Alla MÖS-kommuner

2017

23

87

Alla MÖS-kommuner

2018

24

88

Alla MÖS-kommuner

2019

25

89

Alla MÖS-kommuner

2020

25

90

Alla MÖS-kommuner

2021

24

Datakälla: Jordbruksverket

Kommentar

Totalt är en fjärdedel av åkermarken i östra Skaraborg ekologisk odlad. Skövde och Hjo är de kommuner med högst andel ekologisk odlad åker på 32 respektive 31 procent. Det finns ett nationellt mål om att 30 procent av jordbruksmarken ska odlas ekologiskt 2030, detta inkluderar då även betesmark. Kommunerna i MÖS har alla, utom Karlsborg, en högre andel ekologisk åkermark än genomsnittet i riket som år 2021 låg på 17 procent.

Mellan 2020 och 2021 minskade den ekologiska odlingen i Karlsborg med 430 hektar, vilket var mer än en halvering av den ekologiska odlingsmarken. Ingen av de andra kommunerna ökade under samma tid andelen åkermark som odlas ekologiskt. Trots detta ligger MÖS-kommunerna inom målnivån för att nå det nationella målet.

Uppdaterad: 2023-02-13