Gå direkt till sidans innehåll
Foto: David Mark
Foto: David Mark

Ekologisk odling

Indikator SE. 6.4. 1

Ekologisk odling bidrar bland annat till minskad användning av kemikalier och bekämpningsmedel. Indikatorn visar andelen omställd åkermark. Mark under omställning ingår inte.

Andel ekologiskt odlad åkermark

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Alla MÖS-kommuner

2009

14

1

Alla MÖS-kommuner

2010

16

2

Alla MÖS-kommuner

2011

19

3

Alla MÖS-kommuner

2012

20

4

Alla MÖS-kommuner

2013

22

5

Alla MÖS-kommuner

2014

28

6

Alla MÖS-kommuner

2015

25

7

Alla MÖS-kommuner

2016

23

8

Alla MÖS-kommuner

2017

23

9

Alla MÖS-kommuner

2018

24

10

Alla MÖS-kommuner

2019

25

11

Alla MÖS-kommuner

2020

25

12

Alla MÖS-kommuner

2021

24

13

Alla MÖS-kommuner

2022

23

14

Falköping

2009

10

15

Falköping

2010

12

16

Falköping

2011

14

17

Falköping

2012

13

18

Falköping

2013

15

19

Falköping

2014

21

20

Falköping

2015

19

21

Falköping

2016

17

22

Falköping

2017

18

23

Falköping

2018

18

24

Falköping

2019

19

25

Falköping

2020

19

26

Falköping

2021

19

27

Falköping

2022

18

28

Hjo

2009

22

29

Hjo

2010

23

30

Hjo

2011

25

31

Hjo

2012

26

32

Hjo

2013

29

33

Hjo

2014

37

34

Hjo

2015

35

35

Hjo

2016

31

36

Hjo

2017

30

37

Hjo

2018

30

38

Hjo

2019

31

39

Hjo

2020

31

40

Hjo

2021

30

41

Hjo

2022

34

42

Karlsborg

2009

12

43

Karlsborg

2010

14

44

Karlsborg

2011

19

45

Karlsborg

2012

20

46

Karlsborg

2013

29

47

Karlsborg

2014

33

48

Karlsborg

2015

25

49

Karlsborg

2016

26

50

Karlsborg

2017

28

51

Karlsborg

2018

28

52

Karlsborg

2019

28

53

Karlsborg

2020

26

54

Karlsborg

2021

13

55

Karlsborg

2022

13

56

Skövde

2009

18

57

Skövde

2010

20

58

Skövde

2011

25

59

Skövde

2012

29

60

Skövde

2013

29

61

Skövde

2014

35

62

Skövde

2015

30

63

Skövde

2016

29

64

Skövde

2017

29

65

Skövde

2018

29

66

Skövde

2019

32

67

Skövde

2020

31

68

Skövde

2021

29

69

Skövde

2022

29

70

Tibro

2009

10

71

Tibro

2010

11

72

Tibro

2011

11

73

Tibro

2012

17

74

Tibro

2013

20

75

Tibro

2014

23

76

Tibro

2015

21

77

Tibro

2016

18

78

Tibro

2017

17

79

Tibro

2018

23

80

Tibro

2019

26

81

Tibro

2020

25

82

Tibro

2021

25

83

Tibro

2022

22

84

Riket

2009

9

85

Riket

2010

10

86

Riket

2011

11

87

Riket

2012

13

88

Riket

2013

14

89

Riket

2014

18

90

Riket

2015

18

91

Riket

2016

14

92

Riket

2017

15

93

Riket

2018

16

94

Riket

2019

17

95

Riket

2020

17

96

Riket

2021

17

97

Riket

2022

17

Datakälla: Jordbruksverket

Kommentar

Totalt är en fjärdedel av åkermarken i östra Skaraborg ekologisk odlad. Skövde och Hjo är de kommuner med högst andel ekologisk odlad åker på 32 respektive 31 procent. Det finns ett nationellt mål om att 30 procent av jordbruksmarken ska odlas ekologiskt 2030, detta inkluderar då även betesmark. Kommunerna i MÖS har alla, utom Karlsborg, en högre andel ekologisk åkermark än genomsnittet i riket som år 2021 låg på 17 procent.

Mellan 2020 och 2021 minskade den ekologiska odlingen i Karlsborg med 430 hektar, vilket var mer än en halvering av den ekologiska odlingsmarken. Ingen av de andra kommunerna ökade under samma tid andelen åkermark som odlas ekologiskt. Trots detta ligger MÖS-kommunerna inom målnivån för att nå det nationella målet.

Uppdaterad: 2023-11-15