Gå direkt till sidans innehåll
Foto: David Mark
Foto: David Mark

Ekologisk betesmark

Indikator SE.6.4.2

Ekologiskt jordbruk bidrar bland annat till minskad användning av kemikalier och bekämpningsmedel. Indikatorn visar andelen omställd betesmark. Mark under omställning till ekologisk ingår inte.

Andel betesmark som är ekologisk

Rad-id Kommuner Senaste värdet (%) Datum

0

Tibro

 53,9

2021

1

Skövde

 49,7

2021

2

Hjo

 36,0

2021

3

Karlsborg

 31,6

2021

4

Alla MÖS-kommuner

 31,6

2021

5

Falköping

 24,3

2021

Datakälla: Jordbruksverket

Kommentar

Över 30 procent av betesmarkarealen i MÖS-kommunerna är ekologisk, vilket innebär att målet till 2030 är nått för hela det geografiska området. Den enda kommunen som inte nått målet än är Falköping, men även Falköping är på god väg att nå målet till 2030. Tibro har den högsta andelen, över hälften, ekologisk betesmark av MÖS-kommunerna.

Uppdaterad: 2023-02-13