Gå direkt till sidans innehåll
Förpackningsinsamlingskärl

Källsortering per förpackningstyp

Indikator SE.8.2.3

Förpackningar och tidningar ingår under producentansvar och innebär att de som producerar en vara har ett miljöansvar. Producenten är skyldig att ta hand om varan även efter konsumenternas slutanvändning.

Mängd insamlat förpackningar och tidningar, per förpackningstyp och invånare.

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg/person)

0

Glas

2006

14

1

Glas

2007

16

2

Glas

2008

17

3

Glas

2009

14

4

Glas

2010

16

5

Glas

2011

16

6

Glas

2012

16

7

Glas

2013

15

8

Glas

2014

17

9

Glas

2015

18

10

Glas

2016

17

11

Glas

2017

16

12

Glas

2018

18

13

Glas

2019

18

14

Glas

2020

21

15

Glas

2021

27

16

Metall

2006

2

17

Metall

2007

1

18

Metall

2008

3

19

Metall

2009

1

20

Metall

2010

2

21

Metall

2011

1

22

Metall

2012

1

23

Metall

2013

1

24

Metall

2014

1

25

Metall

2015

2

26

Metall

2016

2

27

Metall

2017

1

28

Metall

2018

1

29

Metall

2019

1

30

Metall

2020

2

31

Metall

2021

1

32

Tidningar

2006

44

33

Tidningar

2007

42

34

Tidningar

2008

39

35

Tidningar

2009

36

36

Tidningar

2010

36

37

Tidningar

2011

35

38

Tidningar

2012

38

39

Tidningar

2013

34

40

Tidningar

2014

32

41

Tidningar

2015

28

42

Tidningar

2016

27

43

Tidningar

2017

26

44

Tidningar

2018

24

45

Tidningar

2019

24

46

Tidningar

2020

15

47

Tidningar

2021

12

48

Plast

2006

2

49

Plast

2007

2

50

Plast

2008

2

51

Plast

2009

4

52

Plast

2010

5

53

Plast

2011

5

54

Plast

2012

4

55

Plast

2013

5

56

Plast

2014

5

57

Plast

2015

5

58

Plast

2016

5

59

Plast

2017

5

60

Plast

2018

8

61

Plast

2019

9

62

Plast

2020

10

63

Plast

2021

11

64

Papper

2006

10

65

Papper

2007

11

66

Papper

2008

10

67

Papper

2009

10

68

Papper

2010

10

69

Papper

2011

11

70

Papper

2012

10

71

Papper

2013

10

72

Papper

2014

10

73

Papper

2015

10

74

Papper

2016

10

75

Papper

2017

10

76

Papper

2018

11

77

Papper

2019

12

78

Papper

2020

14

79

Papper

2021

16

80

Alla förpackningar

2006

72

81

Alla förpackningar

2007

72

82

Alla förpackningar

2008

70

83

Alla förpackningar

2009

66

84

Alla förpackningar

2010

69

85

Alla förpackningar

2011

67

86

Alla förpackningar

2012

69

87

Alla förpackningar

2013

64

88

Alla förpackningar

2014

64

89

Alla förpackningar

2015

63

90

Alla förpackningar

2016

60

91

Alla förpackningar

2017

58

92

Alla förpackningar

2018

64

93

Alla förpackningar

2019

64

94

Alla förpackningar

2020

62

95

Alla förpackningar

2021

68

Datakälla: FTI

Kommentar

Insamlade förpackningar och tidningar har ökat under 2018 och 2019 vilket till stor del beror på ökad insamling av plast, men även papper och glas har ökat. Tidningar fortsätter att minska vilket beror på minskat tidningsläsande och följer den nationella utvecklingen.

MÖS-kommunerna ligger över riksgenomsnittet för insamling av tidningar och plast.

Uppdaterad: 2023-02-08