Gå direkt till sidans innehåll
Vindkraftverk i Falköping
Foto: David Mark

Solceller

Indikator SE.2.2.5

Solceller utgör ett förnybart energislag som blir allt vanligare. Under åren har solcellerna ökat i Sverige vilket beror på att solcellstekniken utvecklats, priset på solceller har sjunkit och statligt stöd till solcellsanläggningar införts.

Installerad effekt solcellsel på det svenska elnätet

Datakälla: Energimyndigheten
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2016
Senaste värdet:
22250 kW (2021)
Utgångsvärde:
1600 kW (2016)

Kommentar

Antal solcellsanläggningar och installerad effekt solcellsel har haft markant ökning och de senaste två åren har nästan 300 nya solcellsanläggningar installerats varje år. En orsak till den stora ökningen kan vara att sedan 2018 har man infört vissa undantag från kravet på bygglov gällande solenergianläggningar.

På Skaraborgs sjukhus i Skövde ligger en av Sveriges största takbundna solcellsanläggningar på 2 150 kvm med en total installerad effekt på 332 kW och förväntas producera 300 000 kWh solel per år. Utöver takanläggningen består Skövde solcellspark i dag av skärmtak med solceller om totalt cirka 7 000 kvm som är monterade som en länga ovanför en del av sjukhusets personalparkering. Den installerade effekten på den anläggningen är 1 141 kW och en förväntad årlig produktion på 1 000 MWh.

Totalt finns det nu 983 solcellsanläggningar i de fem kommunerna med en total installerad effekt på 16,9 MW.

Om statisitken

Statistiken visar nätanslutna solcellsanläggningar i elnätet och redovisas i Energimyndighetens statistikdatabas.

Uppdaterad: 2023-02-08