Gå direkt till sidans innehåll
Vindkraftverk i Falköping
Foto: David Mark

Solceller

Indikator SE. 2.2. 5

Solceller utgör ett förnybart energislag som blir allt vanligare. Under åren har solcellerna ökat i Sverige vilket beror på att solcellstekniken utvecklats, priset på solceller har sjunkit och statligt stöd till solcellsanläggningar införts.

Installerad effekt solcellsel på det svenska elnätet

Datakälla: Energimyndigheten
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2016
Senaste värdet:
50230 kW (2023)
Utgångsvärde:
1600 kW (2016)

Kommentar

Antal solcellsanläggningar och installerad effekt solcellsel har haft markant ökning och det senaste året har över 1 300 nya solcellsanläggningar installerats i MÖS-kommunerna. En orsak till den stora ökningen sedan 2018 kan vara att man har infört vissa undantag från kravet på bygglov gällande solenergianläggningar.

På Skaraborgs sjukhus i Skövde ligger en av Sveriges största takbundna solcellsanläggningar på 2 150 kvm med en total installerad effekt på 332 kW och förväntas producera 300 000 kWh solel per år. Utöver takanläggningen består Skövde solcellspark i dag av skärmtak med solceller om totalt cirka 7 000 kvm som är monterade som en länga ovanför en del av sjukhusets personalparkering. Den installerade effekten på den anläggningen är 1 141 kW och en förväntad årlig produktion på 1 000 MWh.

Totalt finns det nu 3 333 solcellsanläggningar i de fem kommunerna med en total installerad effekt på 50,23 MW.

Om statisitken

Statistiken visar nätanslutna solcellsanläggningar i elnätet och redovisas i Energimyndighetens statistikdatabas.

Uppdaterad: 2024-04-12