Gå direkt till sidans innehåll
Vindkraftverk i Falköping
Foto: David Mark

Solceller

Indikator SE.2.2.5

Solceller utgör ett förnybart energislag som blir allt vanligare. Under åren har solcellerna ökat i Sverige vilket beror på att solcellstekniken utvecklats, priset på solceller har sjunkit och statligt stöd till solcellsanläggningar införts.

Installerad effekt solcellsel på det svenska elnätet

Rad-id Mätområde Datum Värde (kW)

0

Falköping

2016

370

1

Falköping

2017

720

2

Falköping

2018

1380

3

Falköping

2019

2780

4

Falköping

2020

4670

5

Falköping

2021

5980

6

Hjo

2016

230

7

Hjo

2017

360

8

Hjo

2018

590

9

Hjo

2019

910

10

Hjo

2020

1450

11

Hjo

2021

1900

12

Karlsborg

2016

80

13

Karlsborg

2017

110

14

Karlsborg

2018

210

15

Karlsborg

2019

370

16

Karlsborg

2020

650

17

Karlsborg

2021

840

18

Skövde

2016

830

19

Skövde

2017

2030

20

Skövde

2018

2800

21

Skövde

2019

5830

22

Skövde

2020

8850

23

Skövde

2021

11500

24

Tibro

2016

90

25

Tibro

2017

120

26

Tibro

2018

260

27

Tibro

2019

730

28

Tibro

2020

1280

29

Tibro

2021

2030

30

Alla MÖS-kommuner

2016

1600

31

Alla MÖS-kommuner

2017

3340

32

Alla MÖS-kommuner

2018

5240

33

Alla MÖS-kommuner

2019

10620

34

Alla MÖS-kommuner

2020

16900

35

Alla MÖS-kommuner

2021

22250

Datakälla: Energimyndigheten

Kommentar

Antal solcellsanläggningar och installerad effekt solcellsel har haft markant ökning och de senaste två åren har nästan 300 nya solcellsanläggningar installerats varje år. En orsak till den stora ökningen kan vara att sedan 2018 har man infört vissa undantag från kravet på bygglov gällande solenergianläggningar.

På Skaraborgs sjukhus i Skövde ligger en av Sveriges största takbundna solcellsanläggningar på 2 150 kvm med en total installerad effekt på 332 kW och förväntas producera 300 000 kWh solel per år. Utöver takanläggningen består Skövde solcellspark i dag av skärmtak med solceller om totalt cirka 7 000 kvm som är monterade som en länga ovanför en del av sjukhusets personalparkering. Den installerade effekten på den anläggningen är 1 141 kW och en förväntad årlig produktion på 1 000 MWh.

Totalt finns det nu 983 solcellsanläggningar i de fem kommunerna med en total installerad effekt på 16,9 MW.

Om statisitken

Statistiken visar nätanslutna solcellsanläggningar i elnätet och redovisas i Energimyndighetens statistikdatabas.

Uppdaterad: 2023-02-08