Gå direkt till sidans innehåll
Vindkraftverk i Falköping
Foto: David Mark

Solceller

Indikator SE. 2.2. 5

Solceller utgör ett förnybart energislag som blir allt vanligare. Under åren har solcellerna ökat i Sverige vilket beror på att solcellstekniken utvecklats, priset på solceller har sjunkit och statligt stöd till solcellsanläggningar införts.

Installerad effekt solcellsel på det svenska elnätet

Rad-id Mätområde Datum Värde (kW)

0

Alla MÖS-kommuner

2016

1600

1

Alla MÖS-kommuner

2017

3340

2

Alla MÖS-kommuner

2018

5240

3

Alla MÖS-kommuner

2019

10620

4

Alla MÖS-kommuner

2020

16900

5

Alla MÖS-kommuner

2021

22250

6

Alla MÖS-kommuner

2022

31200

7

Alla MÖS-kommuner

2023

50230

8

Falköping

2016

370

9

Falköping

2017

720

10

Falköping

2018

1380

11

Falköping

2019

2780

12

Falköping

2020

4670

13

Falköping

2021

5980

14

Falköping

2022

8400

15

Falköping

2023

13110

16

Hjo

2016

230

17

Hjo

2017

360

18

Hjo

2018

590

19

Hjo

2019

910

20

Hjo

2020

1450

21

Hjo

2021

1900

22

Hjo

2022

2810

23

Hjo

2023

5200

24

Karlsborg

2016

80

25

Karlsborg

2017

110

26

Karlsborg

2018

210

27

Karlsborg

2019

370

28

Karlsborg

2020

650

29

Karlsborg

2021

840

30

Karlsborg

2022

1770

31

Karlsborg

2023

3010

32

Skövde

2016

830

33

Skövde

2017

2030

34

Skövde

2018

2800

35

Skövde

2019

5830

36

Skövde

2020

8850

37

Skövde

2021

11500

38

Skövde

2022

15770

39

Skövde

2023

24460

40

Tibro

2016

90

41

Tibro

2017

120

42

Tibro

2018

260

43

Tibro

2019

730

44

Tibro

2020

1280

45

Tibro

2021

2030

46

Tibro

2022

2450

47

Tibro

2023

4450

Datakälla: Energimyndigheten

Kommentar

Antal solcellsanläggningar och installerad effekt solcellsel har haft markant ökning och det senaste året har över 1 300 nya solcellsanläggningar installerats i MÖS-kommunerna. En orsak till den stora ökningen sedan 2018 kan vara att man har infört vissa undantag från kravet på bygglov gällande solenergianläggningar.

På Skaraborgs sjukhus i Skövde ligger en av Sveriges största takbundna solcellsanläggningar på 2 150 kvm med en total installerad effekt på 332 kW och förväntas producera 300 000 kWh solel per år. Utöver takanläggningen består Skövde solcellspark i dag av skärmtak med solceller om totalt cirka 7 000 kvm som är monterade som en länga ovanför en del av sjukhusets personalparkering. Den installerade effekten på den anläggningen är 1 141 kW och en förväntad årlig produktion på 1 000 MWh.

Totalt finns det nu 3 333 solcellsanläggningar i de fem kommunerna med en total installerad effekt på 50,23 MW.

Om statisitken

Statistiken visar nätanslutna solcellsanläggningar i elnätet och redovisas i Energimyndighetens statistikdatabas.

Uppdaterad: 2024-04-12