Gå direkt till sidans innehåll
Vindkraftverk i Falköping
Foto: David Mark

Biogas

Indikator SE. 2.2. 4

Flera kommuner inom MÖS-kommunerna satsar på biogasproduktion, ett förnybart energislag som framställs av biomassa. Biomassan kan bestå av allt från matavfall och energigrödor till restprodukter från reningsverk eller jord- och skogsbruk. Den största delen av biogasproduktionen blir till fordonsgas.

Mängd producerad biogas, exklusive facklad gas (rågasproduktion)

Datakälla: Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP)
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2005
Senaste värdet:
38519 MWh (2023)
Utgångsvärde:
9423 MWh (2005)

Kommentar

Biogasproduktionen har varierat under de senaste åren men har ur ett längre tidsperspektiv haft en positiv trend till stor del tack vare Skövde Biogas som togs i drift 2012. År 2023 producerades strax under 40 GWh biogas. Skövde Biogas AB är den största producenten.

I Aspelunds industriområde i Skövde driftsattes Skövde Biogas AB år 2012. Där produceras biogasen huvudsakligen av restprodukter från Skövde Slakteri och Arla. All rågas uppgraderas (renas från koldioxid) och levereras som fordonsbränsle.

I Falköping produceras biogas vid reningsverket Hulesjön. Biogasanläggningen tar emot och behandlar utsorterat matavfall från hushåll och storkök i kommunens tätorter samt fettavskiljarslam från storkök. På anläggningen uppgraderas biogasen till fordonsgas.

Om statistiken

Det finns även gårdsanläggningar som producerar biogas. Deras produktion har inte tagits med i indikatorn.

Uppdaterad: 2024-04-16