Gå direkt till sidans innehåll
Vindkraftverk i Falköping
Foto: David Mark

Energianvändning

Delområde SE.2.1

Att minska och effektivisera energianvändningen och är avgörande för att bekämpa klimatförändringar och se till att vi har en långsiktigt hållbar energiförsörjning.

Kommunal och regional energistatistik sammanställs av Energimyndigheten och redovisas på SCB:s hemsida. Den visar el- och fjärrvärmeproduktion, använda bränslen och slutlig energianvändning i län och kommuner.

Uppdaterad: 2023-02-12