Gå direkt till sidans innehåll
Vindkraftverk i Falköping
Foto: David Mark

Fjärrvärme

Indikator SE. 2.2. 2

När fjärrvärmen byggs ut ersätter den i huvudsak el och olja för uppvärmning och är därmed en betydande orsak till minskade koldioxidutsläpp. Genom fjärrvärmens omställning till förnybara bränslen och effektivare energianvändning kan utsläppen av växthusgaser minska ytterligare. Fjärrvärmen kan också ta tillvara på energi som annars skulle gå förlorad, till exempel spillvärme från industrier.

Andel förnybar och återvunnen energi i fjärrvärmeproduktionen

Datakälla: Energimyndigheten och SCB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet:
96 % (2022)
Utgångsvärde:
96 % (2009)

Kommentar

Andelen förnybar och återvunnen energi i fjärrvärmen är hög, MÖS-kommunerna snittar på 96 procent. Skövde har haft lägre andel än de andra MÖS-kommunerna senaste fyra åren, och ligger på samma nivå som hela riket. De andra MÖS-kommunerna ligger alla över 98 procent förnybar fjärrvärme. Senaste åren har den förnybara andelen av fjärrvärmen ökat i Sverige efter en längre minskning.

Om statistiken

Indikatorn redovisar andel förnybar och återvunnen energi, vilket inkluderar all energi ifrån avfall. Dock orsakar en del av avfallet koldioxidutsläpp, vilket främst kommer från plast.

Uppdaterad: 2024-04-15