Gå direkt till sidans innehåll
Vindkraftverk i Falköping
Foto: David Mark

Vindkraft

Indikator SE.2.2.3

Vindkraft utgör ett förnybart energislag som prioriteras i energipolitiken. Vinsterna med vindkraft är flera. Ur ett miljöperspektiv bidrar det till mer produktion av förnybar energi och ekonomiskt genom att intäkterna från vindkraftsetableringarna hamnar på lokal nivå.

Installerad effekt vindkraft, ackumulerat

Datakälla: Energimyndigheten
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2003
Senaste värdet:
104750 kW (2021)
Utgångsvärde:
8463 kW (2003)

Kommentar

Mellan 2017-2019 avstannade utbyggnaden av vindkraft i östra Skaraborg och den installerade effekten var under de åren 98 MW (77 vindkraftverk). Till 2020 installerades ytterligare två vindkraftverk i Falköping och effekten är nu nära 105 MW (76 vindkraftverk). Falköping och Hjo är de kommuner som har flest vindkraftverk medan Tibro helt saknar vindkraftverk.

I Sverige har 184 kommuner vindkraftverk. Genomsnittet för dessa är 26 vindkraftverk med en installerad effekt på 70 MW per kommun. Falköpings kommun ligger över genomsnittet i antal verk men under genomsnittet i installerad effekt. Även Hjo ligger över genomsnittet i riket när det gäller antal verk.

Fram till 2018 var Västra Götaland fortfarande det län med mest installerad effekt vindkraft i Sverige, men nu ligger länet på en fjärdeplats efter Västernorrlands län, Norrbottens län och Jämtlands län.

Om statistiken

År 2003 redovisas installerad effekt fram till och med 2003.

Uppdaterad: 2023-02-16