Gå direkt till sidans innehåll
Vindkraftverk i Falköping
Foto: David Mark

Biogas

Indikator SE.2.2.4

Flera kommuner inom MÖS-kommunerna satsar på biogasproduktion, ett förnybart energislag som framställs av biomassa. Biomassan kan bestå av allt från matavfall och energigrödor till restprodukter från reningsverk eller jord- och skogsbruk. Den största delen av biogasproduktionen blir till fordonsgas.

Mängd producerad biogas, exklusive facklad gas (rågasproduktion)

Rad-id Mätområde Datum Värde (MWh)

0

Stadskvarn avloppsreningsverk

2005

9423

1

Stadskvarn avloppsreningsverk

2006

7901

2

Stadskvarn avloppsreningsverk

2007

8927

3

Stadskvarn avloppsreningsverk

2008

7489

4

Stadskvarn avloppsreningsverk

2009

7721

5

Stadskvarn avloppsreningsverk

2010

4679

6

Stadskvarn avloppsreningsverk

2011

4745

7

Stadskvarn avloppsreningsverk

2012

4555

8

Stadskvarn avloppsreningsverk

2013

4999

9

Stadskvarn avloppsreningsverk

2014

6056

10

Stadskvarn avloppsreningsverk

2015

4532

11

Stadskvarn avloppsreningsverk

2016

4911

12

Stadskvarn avloppsreningsverk

2017

5285

13

Stadskvarn avloppsreningsverk

2018

5076

14

Stadskvarn avloppsreningsverk

2019

6014

15

Stadskvarn avloppsreningsverk

2020

5700

16

Tibro avloppsreningsverk

2010

390

17

Tibro avloppsreningsverk

2011

395

18

Tibro avloppsreningsverk

2012

479

19

Tibro avloppsreningsverk

2013

440

20

Tibro avloppsreningsverk

2014

415

21

Tibro avloppsreningsverk

2015

445

22

Tibro avloppsreningsverk

2016

486

23

Tibro avloppsreningsverk

2017

541

24

Tibro avloppsreningsverk

2018

145

25

Tibro avloppsreningsverk

2019

386

26

Tibro avloppsreningsverk

2020

438

27

Falköping avloppsreningsverk

2010

5010

28

Falköping avloppsreningsverk

2011

5103

29

Falköping avloppsreningsverk

2012

3892

30

Falköping avloppsreningsverk

2013

4620

31

Falköping avloppsreningsverk

2014

5546

32

Falköping avloppsreningsverk

2015

6475

33

Falköping avloppsreningsverk

2016

7890

34

Falköping avloppsreningsverk

2017

6637

35

Falköping avloppsreningsverk

2018

7173

36

Falköping avloppsreningsverk

2019

7305

37

Falköping avloppsreningsverk

2020

7006

38

Skövde Biogas AB

2012

5883

39

Skövde Biogas AB

2013

15844

40

Skövde Biogas AB

2014

18800

41

Skövde Biogas AB

2015

20900

42

Skövde Biogas AB

2016

21700

43

Skövde Biogas AB

2017

20606

44

Skövde Biogas AB

2018

20839

45

Skövde Biogas AB

2019

21700

46

Skövde Biogas AB

2020

21100

47

Totalt

2005

9423

48

Totalt

2006

7901

49

Totalt

2007

8927

50

Totalt

2008

7489

51

Totalt

2009

7721

52

Totalt

2010

10079

53

Totalt

2011

10243

54

Totalt

2012

14809

55

Totalt

2013

25903

56

Totalt

2014

30817

57

Totalt

2015

32352

58

Totalt

2016

34987

59

Totalt

2017

33069

60

Totalt

2018

33233

61

Totalt

2019

35405

62

Totalt

2020

34244

Datakälla: Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP)

Kommentar

Biogasproduktionen har varierat under de senaste åren men har ur ett längre tidsperspektiv haft en positiv trend till stor del tack vare Skövde Biogas som togs i drift 2012. År 2020 producerades 34 GWh biogas. Skövde Biogas AB är den största producenten.

I Aspelunds industriområde i Skövde driftsattes Skövde Biogas AB år 2012. Där produceras biogasen huvudsakligen av restprodukter från Skövde Slakteri och Arla. All rågas uppgraderas (renas från koldioxid) och levereras som fordonsbränsle.

I Falköping produceras biogas vid reningsverket Hulesjön. Biogasanläggningen tar emot och behandlar utsorterat matavfall från hushåll och storkök i kommunens tätorter samt fettavskiljarslam från storkök. På anläggningen uppgraderas biogasen till fordonsgas.

Om statistiken

Det finns även gårdsanläggningar som producerar biogas. Deras produktion har inte tagits med i indikatorn.

Uppdaterad: 2023-02-08