Gå direkt till sidans innehåll
Foto: David Mark
Foto: David Mark

Skyddad natur

Indikator SE. 6.1. 1

Att skydda land- och vattenområden bidrar till bibehållen biologisk mångfald, sammanhängande ekosystem och minskad risk för undanträngning av naturen. Indikatorn visar hur skyddet av värdefulla naturområden utvecklas över tid.

Andel skyddad areal av kommunens totala areal

Datakälla: SCB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet:
3,36 % (2022)
Utgångsvärde:
3,08 % (2014)
Globalt mål:
30,00 % (2030)

Kommentar

I Hjo ökade mängden skyddad natur med 67 hektar 2022, vilket är en ökning på 37 procent. I Tibro ökade samtidigt den skyddade naturen med 27 ha, en ökning på 43 procent. För övriga kommuner har det inte skett några större förändringar mellan 2021 oh 2022.

Högst andel skyddad natur har Skövde på 4,97 procent (3 404 hektar), tätt följd av Falköping med 4,66 procent (4 966 hektar). Tibro och Hjo har låg andel skyddad natur, endast 0,37 procent (88 hektar) respektive 0,47 procent (275 hektar), men har som sagt haft största ökningarna senaste året. I hela riket är drygt 11 procent av naturen skyddad.

Om statistiken

Områdena är skyddade enligt miljöbalken som nationalpark, naturreservat eller biotopskydd. Både land- och vattenområden ingår.

Uppdaterad: 2023-10-13