Gå direkt till sidans innehåll
Foto: David Mark
Foto: David Mark

Skyddad natur

Indikator SE.6.1.1

Att skydda land- och vattenområden bidrar till bibehållen biologisk mångfald, sammanhängande ekosystem och minskad risk för undanträngning av naturen. Indikatorn visar hur skyddet av värdefulla naturområden utvecklas över tid.

Andel skyddad areal av kommunens totala areal

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Falköping

2014

4,42

1

Falköping

2015

4,43

2

Falköping

2016

4,47

3

Falköping

2017

4,49

4

Falköping

2018

4,53

5

Falköping

2019

4,53

6

Falköping

2020

4,58

7

Falköping

2021

4,66

8

Hjo

2014

0,14

9

Hjo

2015

0,14

10

Hjo

2016

0,14

11

Hjo

2017

0,24

12

Hjo

2018

0,36

13

Hjo

2019

0,36

14

Hjo

2020

0,36

15

Hjo

2021

0,36

16

Karlsborg

2014

2,67

17

Karlsborg

2015

2,67

18

Karlsborg

2016

2,67

19

Karlsborg

2017

3,25

20

Karlsborg

2018

3,25

21

Karlsborg

2019

3,24

22

Karlsborg

2020

3,25

23

Karlsborg

2021

3,25

24

Skövde

2014

4,58

25

Skövde

2015

4,58

26

Skövde

2016

4,58

27

Skövde

2017

4,61

28

Skövde

2018

4,72

29

Skövde

2019

4,91

30

Skövde

2020

4,96

31

Skövde

2021

4,97

32

Tibro

2014

0,22

33

Tibro

2015

0,26

34

Tibro

2016

0,26

35

Tibro

2017

0,26

36

Tibro

2018

0,26

37

Tibro

2019

0,26

38

Tibro

2020

0,26

39

Tibro

2021

0,26

40

Riket

2014

10,30

41

Riket

2015

10,36

42

Riket

2016

10,43

43

Riket

2017

10,61

44

Riket

2018

10,83

45

Riket

2019

10,91

46

Riket

2020

11,22

47

Riket

2021

11,28

48

Alla MÖS-kommuner

2014

3,08

49

Alla MÖS-kommuner

2015

3,08

50

Alla MÖS-kommuner

2016

3,10

51

Alla MÖS-kommuner

2017

3,27

52

Alla MÖS-kommuner

2018

3,32

53

Alla MÖS-kommuner

2019

3,36

54

Alla MÖS-kommuner

2020

3,39

55

Alla MÖS-kommuner

2021

3,42

Datakälla: SCB

Kommentar

I Hjo ökade mängden skyddad natur med 68 hektar 2018 vilket är en ökning på nästan 50 procent. I Skövde har andelen skyddad natur ökat med 202 hektar de senaste åren, en ökning på sex procent. För övriga kommuner har det inte skett några större förändringar.

Högst andel skyddad natur har Skövde på 5 procent (3 408 hektar), tätt följd av Falköping med 4,7 procent (4 966 hektar). Tibro och Hjo har låg andel skyddad natur, endast 0,3 procent (61 hektar) respektive 0,4 procent (208 hektar). I hela riket är drygt 11 procent av naturen skyddad.

Om statistiken

Områdena är skyddade enligt miljöbalken som nationalpark, naturreservat eller biotopskydd. Både land- och vattenområden ingår.

Uppdaterad: 2023-02-13