Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av partiklar per kommun

Indikator SE. 4.2. 2

Partiklar i storlekar under 2,5 mikrometer uppstår främst vid förbrännings- och industriprocesser. Att andas in små partiklar kan orsaka negativa hälsoeffekter både på kort och lång sikt. Enskilda industriverksamheter leda till höga utsläpp lokalt.

Utsläpp av partiklar (PM2,5) inom det geografiska området per invånare

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet:
1,5 kg/person (2021)
Utgångsvärde:
4,5 kg/person (1990)

Kommentar

Om statistiken

Indikatorn visar emissioner av partiklar avseende utsläppet från samtliga sektorer inom det geografiska området delat med invånare. Utsläppen per invånare ska inte tolkas som konsumtionsbaserade utsläpp.

Uppdaterad: 2023-09-19