Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av partiklar per kommun

Indikator SE.4.2.2

Partiklar i storlekar under 2,5 mikrometer uppstår främst vid förbrännings- och industriprocesser. Att andas in små partiklar kan orsaka negativa hälsoeffekter både på kort och lång sikt. Enskilda industriverksamheter leda till höga utsläpp lokalt.

Utsläpp av partiklar (PM2,5) inom det geografiska området per invånare

Rad-id Kommuner Senaste värdet (kg/person) Datum

0

Alla MÖS-kommuner

 1,5

2020

1

Falköping

 1,8

2020

2

Hjo

 1,8

2020

3

Karlsborg

 1,8

2020

4

Skövde

 1,2

2020

5

Tibro

 1,4

2020

6

Västra Götaland

 1,3

2020

7

Riket

 2,0

2020

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen

Kommentar

Om statistiken

Indikatorn visar emissioner av partiklar avseende utsläppet från samtliga sektorer inom det geografiska området delat med invånare. Utsläppen per invånare ska inte tolkas som konsumtionsbaserade utsläpp.

Uppdaterad: 2023-02-12