Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av partiklar per kommun

Indikator SE.4.2.2

Partiklar i storlekar under 2,5 mikrometer uppstår främst vid förbrännings- och industriprocesser. Att andas in små partiklar kan orsaka negativa hälsoeffekter både på kort och lång sikt. Enskilda industriverksamheter leda till höga utsläpp lokalt.

Utsläpp av partiklar (PM2,5) inom det geografiska området per invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg/person)

0

Falköping

1990

3,9

1

Falköping

2000

3,1

2

Falköping

2005

3,1

3

Falköping

2010

2,7

4

Falköping

2015

2,1

5

Falköping

2016

2,1

6

Falköping

2017

2,0

7

Falköping

2018

1,9

8

Falköping

2019

1,8

9

Falköping

2020

1,8

10

Hjo

1990

3,6

11

Hjo

2000

2,9

12

Hjo

2005

2,7

13

Hjo

2010

2,7

14

Hjo

2015

2,2

15

Hjo

2016

2,2

16

Hjo

2017

2,2

17

Hjo

2018

2,0

18

Hjo

2019

2,0

19

Hjo

2020

1,8

20

Karlsborg

1990

3,6

21

Karlsborg

2000

3,2

22

Karlsborg

2005

3,0

23

Karlsborg

2010

3,1

24

Karlsborg

2015

2,3

25

Karlsborg

2016

2,2

26

Karlsborg

2017

2,2

27

Karlsborg

2018

2,0

28

Karlsborg

2019

1,9

29

Karlsborg

2020

1,8

30

Skövde

1990

5,4

31

Skövde

2000

4,1

32

Skövde

2005

3,3

33

Skövde

2010

2,0

34

Skövde

2015

1,4

35

Skövde

2016

1,5

36

Skövde

2017

1,4

37

Skövde

2018

1,3

38

Skövde

2019

1,2

39

Skövde

2020

1,2

40

Tibro

1990

3,4

41

Tibro

2000

3,0

42

Tibro

2005

2,5

43

Tibro

2010

2,3

44

Tibro

2015

1,8

45

Tibro

2016

1,7

46

Tibro

2017

1,7

47

Tibro

2018

1,5

48

Tibro

2019

1,4

49

Tibro

2020

1,4

50

Västra Götaland

1990

4,9

51

Västra Götaland

2000

3,1

52

Västra Götaland

2005

2,5

53

Västra Götaland

2010

2,1

54

Västra Götaland

2015

1,6

55

Västra Götaland

2016

1,6

56

Västra Götaland

2017

1,5

57

Västra Götaland

2018

1,4

58

Västra Götaland

2019

1,4

59

Västra Götaland

2020

1,3

60

Riket

1990

8,2

61

Riket

2000

6,6

62

Riket

2005

4,9

63

Riket

2010

4,0

64

Riket

2015

2,4

65

Riket

2016

2,4

66

Riket

2017

2,4

67

Riket

2018

2,2

68

Riket

2019

2,1

69

Riket

2020

2,0

70

Alla MÖS-kommuner

1990

4,5

71

Alla MÖS-kommuner

2000

3,6

72

Alla MÖS-kommuner

2005

3,1

73

Alla MÖS-kommuner

2010

2,4

74

Alla MÖS-kommuner

2015

1,8

75

Alla MÖS-kommuner

2016

1,8

76

Alla MÖS-kommuner

2017

1,7

77

Alla MÖS-kommuner

2018

1,6

78

Alla MÖS-kommuner

2019

1,5

79

Alla MÖS-kommuner

2020

1,5

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen

Kommentar

Om statistiken

Indikatorn visar emissioner av partiklar avseende utsläppet från samtliga sektorer inom det geografiska området delat med invånare. Utsläppen per invånare ska inte tolkas som konsumtionsbaserade utsläpp.

Uppdaterad: 2023-02-12