Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av kväveoxider per sektor

Indikator SE. 4.2. 5

Kväveoxider bildas vid förbränning i höga temperaturer. Att andas in kväveoxider har negativa effekter på andningsorganen, och påverkar känsliga personer med till exempel astma speciellt mycket. Kväveoxider bidrar också till övergödning och försurning av skog, mark och vatten. Vägtrafiken på stamvägnätet och enskilda industriverksamheter leda till höga utsläpp lokalt.

Totala utsläpp av kväveoxider (NOx) inom det geografiska området

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet:
1632 ton (2021)
Utgångsvärde:
4232 ton (1990)

Kommentar

Om statistiken

Indikatorn visar totala emissioner av kväveoxider avseende utsläppet från olika sektorer. Ibland kan vägtrafiken på stamvägnätet och enskilda industriverksamheter leda till höga utsläpp lokalt.

Uppdaterad: 2023-09-15