Gå direkt till sidans innehåll
Förpackningsinsamlingskärl

Restavfall

Indikator SE.8.1.4

Restavfallet är det avfall som slängs i soppåsen, och som går till förbränning. En stor andel av det som läggs i hushållens soppåse skulle kunna materialåtervinnas, så en minskning av restavfallet innebär att det istället hamnar på rätt plats. Det kan även innebära att mindre avfall uppkommit.

Mängd insamlat restavfall

Datakälla: Avfall Sverige
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet:
158 kg/person (2021)
Utgångsvärde:
182 kg/person (2015)

Kommentar

Mängd restavfall per invånare har minskat sedan 2015, men ökade något mellan 2020 och 2021. Det är en stor mängd restavfall per person enligt jämförelser med andra avfallsområden i Sverige, och når endast klassningen Mindre god hållbarhet enligt Avfall Sveriges klassning.

Om statistiken

Indikatorn visar utvecklingen inom Avfall & Återvinning Skaraborg (AAS) och omfattar kommunerna Skövde, Falköping, Hjo, Tibro, Karlsborg och Töreboda. Från och med 2014 ingår Skara och från 2016 ingår även Gullspång och Mariestad. Vid omräkning till kg/person tas även hänsyn till antal arbetsplatser, fritidshus, och hotellgäster, detta för att öka jämförbarheten mellan olika kommuner.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Dålig hållbarhet

>200 kg/person

1

 Mindre god hållbarhet

150–200 kg/person

2

 God hållbarhet

110–150 kg/person

3

 Mycket god hållbarhet

<110 kg/person

Uppdaterad: 2023-02-14