Gå direkt till sidans innehåll
Förpackningsinsamlingskärl

Mängd insamlat avfall

Indikator SE.8.1.1

Diagrammet visar antal kilo insamlat avfall från hushållen per person, fördelat på olika avfallstyper. Avfallet från hushållen innehåller restavfall, matavfall, grovavfall (exklusive trädgårdsavfall), förpackningar, returpapper och farligt avfall. I farligt avfall ingår elavfall och batterier.

Mängd insamlat kommunalt avfall

Datakälla: Avfall Sverige
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2007
Senaste värdet:
451 kg/person (2021)
Utgångsvärde:
528 kg/person (2007)

Kommentar

Den totala mängden hushållsavfall år 2021 låg på 451 kg per person, vilket är en stor minskning jämfört med tidigare år och motsvarar nivån Bra enligt Avfall Sveriges värderingsgränser. Minskningen kommer främst ifrån grovafall som minskade med nästan 50 procent mellan år 2020 och 2021. Även mängden farligt avfall har minskat, medan mängden insamlade förpackningar och returpapper har ökat.

Om statistiken

Indikatorn visar utvecklingen inom Avfall & Återvinning Skaraborg (AAS) och omfattar kommunerna Skövde, Falköping, Hjo, Tibro, Karlsborg och Töreboda. Från och med 2014 ingår Skara och från 2016 ingår även Gullspång och Mariestad. Vid omräkning till kg/person tas även hänsyn till antal arbetsplatser, fritidshus, och hotellgäster, detta för att öka jämförbarheten mellan olika kommuner.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Dålig hållbarhet

>650 kg/person

1

 Mindre god hållbarhet

500–650 kg/person

2

 God hållbarhet

380–500 kg/person

3

 Mycket god hållbarhet

<380 kg/person

Uppdaterad: 2023-02-14