Gå direkt till sidans innehåll
Förpackningsinsamlingskärl

Farligt avfall

Indikator SE.8.1.3

Felaktig hantering av farligt avfall kan utgöra en stor risk för skada på människa och miljö. Det är därför viktigt att inte blanda det med annat avfall utan att lämna in det separat till professionella avfallsmottagare.

Mängd farligt avfall från hushåll som samlats in via kommunen

Datakälla: Avfall Sverige
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2007
Senaste värdet:
11,3 kg/person (2021)
Utgångsvärde:
8,2 kg/person (2007)

Kommentar

Mängden insamlat farligt avfall var 11 kg per person år 2021. Mängden varierar år till år. Enligt Avfall Sveriges värderingsgränser ligger AÖS på Bra för insamling av farligt avfall, men nådde år 2020 Mycket bra.

Om statistiken

Med farligt avfall avses här småkemikalier, oljehaltigt avfall, impregnerat trä och asbest. Indikatorn visar utvecklingen inom Avfall & Återvinning Skaraborg (AAS) och omfattar kommunerna Skövde, Falköping, Hjo, Tibro, Karlsborg och Töreboda. Från och med 2014 ingår Skara och från 2016 ingår även Gullspång och Mariestad. Vid omräkning till kg/person tas även hänsyn till antal arbetsplatser, fritidshus, och hotellgäster, detta för att öka jämförbarheten mellan olika kommuner.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mycket god hållbarhet

>12,0 kg/person

1

 God hållbarhet

5,6–12,0 kg/person

2

 Mindre god hållbarhet

2,0–5,6 kg/person

3

 Dålig hållbarhet

<2,0 kg/person

Uppdaterad: 2023-02-14