Gå direkt till sidans innehåll
Foto: David Mark
Foto: David Mark

Närhet till skyddad natur

Indikator SE. 6.2. 4

Närhet till skyddad natur är av särskild betydelse för människors hälsa, friluftsliv och rekreation. Att naturen är skyddad gör att människor har tillgång till den långsiktigt. Indikatorn följer upp miljökvalitetsmålet 'God bebyggd miljö'. Sveriges miljömål har skyddad natur inom 1 km som målsättning.

Invånares medelavstånd till närmaste skyddade natur

Datakälla: SCB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2013
Senaste värdet:
2,1 km (2022)
Utgångsvärde:
3,5 km (2013)
Nationellt mål:
1,0 km

Kommentar

Hjo är den av MÖS-kommunerna där invånarna i genomsnitt har närmast till skyddad natur. Den senaste stora förändringen skedde mellan 2017 och 2018 då medelavståndet till skyddad natur minskade från 3,4 till 2,2. Då stod Karlsborg för den största minskningen. Sedan dess har medelavståndet legat på ungefär samma nivå.

Om statistiken

Skyddad natur avser nationalparker, naturreservat, kulturreservat, naturminnen, biotopskyddsområden, djur- och växtskyddsområden och vattenskyddsområden.

Uppdaterad: 2023-10-13