Gå direkt till sidans innehåll
Foto: David Mark
Foto: David Mark

Våtmark

Indikator SE. 6.1. 2

Ett stort antal växter och djur är beroende av våtmarker. Av hotade eller missgynnade arter förekommer omkring 15 procent i denna naturtyp. Många av de utsatta arterna hotas framförallt av förändringar i sina livsmiljöer. Därför behöver många olika typer av våtmarker återställas och skötas.

Antal hektar öppen våtmark inom fem kilometer från tätort

Rad-id Kommuner Senaste värdet (ha) Datum

0

Skövde

 714

2000

1

Falköping

 117

2000

Kommentar

SCB redovisar endast statistik för tätorter med fler än 10 000 invånare. Skövde hade mest antal hektar öppen våtmark inom fem kilometer från tätort, 714 hektar. På Sydbillingens platå präglas naturen av enorma våtmarker.

Uppdaterad: 2023-02-07