Gå direkt till sidans innehåll
Foto: David Mark
Foto: David Mark

Natur och jordbruk

Huvudområde SE. 6

För att nå en ekologiskt hållbar utveckling är det grundläggande att skydda den biologiska mångfalden. Med en rik variation av växter, djur och fungerande ekosystem omkring oss, bevarar vi även en god livsmiljö för oss människor.

Välj nedan ifall du vill veta mer om höga naturvärden såsom skyddad natur, tillgången till natur, odling eller skogsbruk.

Uppdaterad: 2023-11-22