Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av kväveoxider per sektor

Indikator SE.4.2.5

Kväveoxider bildas vid förbränning i höga temperaturer. Att andas in kväveoxider har negativa effekter på andningsorganen, och påverkar känsliga personer med till exempel astma speciellt mycket. Kväveoxider bidrar också till övergödning och försurning av skog, mark och vatten. Vägtrafiken på stamvägnätet och enskilda industriverksamheter leda till höga utsläpp lokalt.

Totala utsläpp av kväveoxider (NOx) inom det geografiska området

Rad-id Samhällssektor Senaste värdet (ton) Datum

0

Totalt

 1716

2020

1

Transporter

 490

2020

2

Jordbruk

 480

2020

3

Industri

 408

2020

4

Arbetsmaskiner

 147

2020

5

El och fjärrvärme

 134

2020

6

Egen uppvärmning

 56

2020

7

Avfall och avlopp

 0

2020

8

Utrikes transporter

 0

2020

9

Produktanvändning

 0

2020

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen

Kommentar

Om statistiken

Indikatorn visar totala emissioner av kväveoxider avseende utsläppet från olika sektorer. Ibland kan vägtrafiken på stamvägnätet och enskilda industriverksamheter leda till höga utsläpp lokalt.

Uppdaterad: 2023-02-08