Gå direkt till sidans innehåll
Kemikalier på hylla

Kadmiumhalt i avloppsslam

Indikator SE.7.1.2

Avloppsslammets innehåll av tungmetaller och andra ämnen medför att det endast i begränsad omfattning används inom jordbruket.

Kadmium och dess föreningar är mycket giftiga. Vid långvarigt upptag av små mängder kadmium via lungor eller magtarmkanalen är njurarna det känsligaste organen. Njurskador kan i sin tur leda till urkalkning av skelettet. Den största delen av slammets kadmiuminnehåll bedöms komma med hushållens bad-, disk- och tvättvatten. Biltvättar är en annan stor källa. En del kommer även ifrån konstnärsfärger.

Medelhalten av kadmium i avlopsslam.

Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring
Senaste värdet:
0,64 mg/kg TS (2020)
Gränsvärde:
2 mg/kg TS

Kommentar

Medelhalten för en majoritet av avloppsreningsverken har minskat under åren förutom Karlsborgs samt Floby reningsverk. Där är medelhalten av kadmium betydligt högre jämfört med övriga reningsverk.

Samtliga avloppsreningsverk klarar gränsvärdet för kadmium med god marginal.

Uppdaterad: 2021-12-15