Gå direkt till sidans innehåll
Kemikalier på hylla

Blyhalt i avloppsslam

Indikator SE. 7.1. 1

Avloppsslammets innehåll av tungmetaller och andra ämnen medför att det endast i begränsad omfattning används inom jordbruket.

Bly och dess föreningar är mycket giftiga. Redan vid låga doser kan effekter på nervsystemet uppstå. Foster och barn är en speciell riskgrupp eftersom deras hjärna och nervsystem fortfarande utvecklas. Bly kan finnas upplagrat i sediment i spillvattentunnlar.

Medelhalten av bly i avloppsslam

Datakälla: Miljörapporter från reningsverken
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2012
Senaste värdet:
10 mg/kg TS (2022)
Utgångsvärde:
13,3 mg/kg TS (2012)
Gränsvärde:
100 mg/kg TS

Kommentar

Medelhalten av bly har de senaste två åren minskat i samtliga avloppsreningsverken i MÖS-kommunerna. Samtliga avloppsreningsverk klarar också gränsvärdet med god marginal.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Över gränsvärde

>100 mg/kg TS

1

 Under gränsvärde

<100 mg/kg TS

Uppdaterad: 2024-04-15