Gå direkt till sidans innehåll
Kemikalier på hylla

Tungmetaller i avloppsslam

Delområde SE.7.1

Spridningen av tungmetaller är ett stort problem ifall vi ska uppnå en giftfri miljö. I avloppsslammet från reningsverken mäts hur mycket bly, kadmium, kvicksilver och koppar slammet innehåller. Överskrider det uppsatta gränsvärden kan slammet inte kan användas som gödsel på jordbruksmark.

Uppdaterad: 2023-02-14