Gå direkt till sidans innehåll
Snöig gata med plogbil
Foto: Arek Socha

Resor med kollektivtrafik

Indikator SE.3.1.1

Indikatorn visar antal resor per invånare med stadstrafiken i Skövde och Falköping samt lokaltrafiken i alla fem kommuner. Indikatorn visar inte övriga linjer som trafikerar mellan kommunerna.

Antal resor per invånare inom kollektivtrafiken

Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2013
Senaste värdet:
21,3 resor/invånare (2020)
Utgångsvärde:
25,4 resor/invånare (2013)

Kommentar

Inte så förvånande är det en markant minskning 2020 vilket beror på pandemin och de rese-restriktioner som följde. Dock syns inte corona-effekten så tydligt för alla kommuner vilket beror på att Västtrafik införde automatiska reseräknare för alla kommuner utom Skövde som har haft det sedan 2016. Detta gör att alla resenärer nu kommer med i statistiken medan tidigare fångades endast de som stämplade sina biljetter.

Uppdaterad: 2023-02-08