Gå direkt till sidans innehåll
Snöig gata med plogbil
Foto: Arek Socha

Färdsätt till arbete och skola

Indikator SE. 3.1. 2

Nedan visar resultatet från MÖS-kommunerna sammanslaget för åren 2011-2012, 2013-2015 samt 2016-2018. Frågan i enkäten som statistiken baserar sig på löd: "Hur brukar du ta dig till arbetet/skolan? Om du använder mer än ett färdmedel, ange det huvudsakliga".

Färdmedelsfördelning för resor mellan bostad och arbete/skola

Kommentar

Resultatet för 2016-2018 är ungefär samma som tidigare med några mindre skillnader. Andelen som färdas med bil samt går till arbete/skola har ökat något medan andelen som färdas med buss samt cykel/elcykel minskade.

En relativ hög andel, 65 procent, uppger bil som huvudsaklig fortskaffningsmedel till arbete eller skola varav endast fyra procent som passagerare. Endast 11 procent åker kollektivt (buss/tåg/pendeltåg). 23 procent uppger att de cyklar eller går.

För åren 2016-2018 var antal svarande 386 stycken, 2013-2015 antal svarande 373 stycken och 2011-2012 var antalet 245 stycken av de som arbetar eller studerar. Detta är ett relativt lågt antal och man bör därför vara försiktig när man tolkar resultatet.

Om statistiken

Diagrammet visar fördelning av färdmedel för de invånare som arbetar eller studerar.

Uppdaterad: 2023-02-08