Gå direkt till sidans innehåll
Snöig gata med plogbil
Foto: Arek Socha

Trafik

Huvudområde SE.3

Vägtrafikens utsläpp påverkar klimatet, bidrar till övergödning, försurning och bildning av marknära ozon. Bilarnas avgaser, buller och slitagepartiklar har stora hälsoeffekter. Trafiken tar också naturresurser och utrymme i anspråk. Utvecklingen inom transportområdet kommer därför att ha en avgörande betydelse i arbetet för att nå flera av miljökvalitetsmålen.

Välj nedan ifall du vill se statistik om kollektivtrafiken eller fordon på vägar.

Uppdaterad: 2023-02-13