Gå direkt till sidans innehåll
Snöig gata med plogbil
Foto: Arek Socha

Trafik

Huvudområde SE. 3

Vägtrafikens utsläpp påverkar klimatet, bidrar till övergödning, försurning och bildning av marknära ozon. Bilarnas avgaser, buller och slitagepartiklar har stora hälsoeffekter. Trafiken tar också naturresurser och utrymme i anspråk. Utvecklingen inom transportområdet kommer därför att ha en avgörande betydelse i arbetet för att nå flera av miljökvalitetsmålen.

Välj nedan ifall du vill se statistik om kollektivtrafiken eller fordon på vägar.

Uppdaterad: 2023-11-20